Necip Çapraz

Yerel Basın

2000-09-19 19:28:11
Günümüzde kitle iletişim araçlarının önemi her geçen gün artmaktadır. İnsan hayatı ve çevresi ile ilgili haberlerin aktarımını yapan bu araçların vazgeçilmez unsur olduğu günümüzde daha iyi anlaşılmaktadır. İnsan ve çevre arasında ki bağlantıyı kuran, hayatı evin içine kadar bu işletişim dünyası ulusal olsun veya yerel olsun bizden bir parça olarak yerini almıştır. Bu tür iletişim araçlarının yokluğunu düşünmek artık imkansız hale gelmiştir. İnsan gereksinimi olan diğer ihtiyaçlar gibi bu da bir ihtiyaç olarak hayatta yerini almıştır. İletişim araçlarının veya basının etkisinin neler olduğu, neler olabileceği günümüzde daha iyi anlaşılmaktadır. Üretilen mesajların insanlara aktarmada ne kadar etkili olduğu insanları ne derecede yönlendirdiği bir çok örneklerde görülmüştür. Bu gün kamoyuna hükmetmenin en etkili yolu haline gelmiştir. Kitle iletişim araçlarını iyi kullanan ve onu kontrolüne alan kesimlerin ne tür avantajlara sahip oldukları ortadadır. Bu durum daha çok ulusal kitle iletişim araçlarına veya medyasına ait bir durum olarak görülebilir. Amerika’da yapılan başkanlık yarışını önde bitirmişlerdir. Bu alan artık profesyonel bir alan halini almıştır. Önemli olan medyanın veya basın yayın organlarının etkisini görüp, insanlara ulaşmak için en iyi şekilde kullanmak. Bizim burada yapacağımız ulusal yayın organlarından çok yerel basın organlarının etkisini tartışmak ve bir vatandaş olarak bize ait olan bu iletişim organlarını nasıl kullandığımızın mukemesini yapmak, ilimizin her köşesinde cereyan eden faaliyetlerin, olayların, meselelerin bizlere ulaşımını sağlayan yerel basınını yeterince bilinçli bir şekilde kullanabiliyormuyuz ona bakmaktır. Öncelikle şu bilinmelidir ki, böyle ücra bir köşede halka ulaşımı sağlayan basın yayın organlarının olması küçümsenmeyecek bir durumdur. İmkansızlıklar içinde dev olsa amatör ruhla gerçekleştirilen bu çalışmalar takdirle karşılanmaktadır. Bölgemize ait bu iletişim araçlarını daha etkili ve daha yaygın hale getirmek gerek. Vatandaşlar olarak bizlerin ve bunun yanında kamu görevlilerinin elindedir. Yapılan icraatların halka aktarmada önemli bir işlev yapan basın organlarımız, vatandaşla devlet arasında ki köprüyü kurmaktadır. Basın belli bir yazar kadrosu olan değişmez bir yapı değildir. Aksine, halka ihtiyacı olan, onun yönlendirmesine ihtiyacı olan aktif bir yapıdır. İnsan ile ilgili olan her şey basınla ilgilidir. Bunların saptanması ve insanlara aktarılması yolunda vatandaşların yeterli duyarlılığı göstermesi gerkir. Yerel basının kalitesi, okuyucunun duyarlılığından geçer.üretilecek ilginç öneriler, basında yer alınması gereken faaliyetler olumlu bir basın-yayın ağının oluşmasını sağlayacaktır. İletişim organlarımız içinde yer alan ilimizde ki radyolar içinde aynı durumlar geçerlidir.( 3984 sayılı RTÜK yasasının 34/1. maddesi gereğince açılan Yüksekova Yörem FM ve Hakkari Klas FM) bu tür görsel ve işitsel yayın organlarının insan üzerinde etkisi daha fazladır. Çünkü oluşacak tepki yada izlenim hemen alınabilmektedir. Bu durum sadece ilimize ait bir durum değildir. Ulusal yayın aypan diğer radyolarda da aynı sorun yaşanmaktadır. Bunu kullanan vatandaşlar olarak bizler, taleplerimizle amacı dışına çıkmasına engel olmalıyız. Radyonun bir çöpçatan hattı olarak kullanılmasına engel olmalıyız. Oysa ki radyoları öyle etkin bir şekilde kullanabilirz ki… örneğin öğrenci kesimi, eğitimle ilgili sorunlarını dile getirip çö Züm önerileri sunabilir. Çevre temizliği gündeme getirilerek, bu konu ile ilgili yetkililere mesajlarını iletebilirler. Bu gün il gençliğimizn bir çok problemi bulunmaktadır. Radyo bu konuda köprü olarak kullanılabilir ve yetkili makamlara ulaşabilir. İlimizde ki sosyal aktivitelerin yaygınlaşması konusunda radyolar etkin bir şekilde kullanılabilir. Temel sağlık problemleri hakkında radyo ve gazeteler kullanılarak yetkililerden bilgi alınabilir. Sağlık konusunda özellikle radyolar aracılığıyla çeşitli kampanyalar düzenlenebilir. Bu ve buna benzer örnekleri arttırabiliriz. Görülüyor ki bu iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanmak ve onu yönlendirmek elimizde. Yeter ki bunun bilincinde olalım. Bu Tür programlar düzenlendiğinde duyarsız kalmayalım. Bizlerde bilgimiz dahilinde canlı yayınlarda bilgimizi paylaşalım. Kitle iletişim araçlarının sosyal işlevleri vardır. Toplumu etkileme, onu eğitme görevi vardır bu amaçla bu görevin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, görülüyor ki herkesin üzerine düşen görevi vardır. Basın organlarımızın ekonomik olarak desteklenmesi temel bir gereksinimdir. Çünkü yürütülen bu çalışmalar, belli bir ekonomik güçle gerçekleşmektedir. Burada vatandaşlara düşen, bu yayın organlarına ekonomik katkıda bulunmaktadır. Bu da esnaflarının iş adamlarının sağlıklı bir şekilde reklam vermesi, gazetelerin alınıp, okunmasıyla olur.çünkü okuyucusuz bir yayın organı hiçbir şey ifade etmez. Dinleyici ve okuyucu kitlesi artan bir yayın organı daha güçlü hale gelecek ve halka daha iyi bir hizmet verecektir. Bize düşen; sadece ayağımıza kadar gelen bu hizmeti almaktır. Bir bölgenin tanıtımını sağlayan, onun nabzını tutan, günlük hayatı göz önüne seren vatandaşla devlet arasında köprü olan bir yerel basını korumak, kollamak ve de desteklemek herkesin görevidir. Sadece eleştirmek herkesin yapabileceği basit bir şeydir. Önemli olan desteğimizle zor olanı yapabilmektir. Bu sorumluluğunu bilen bütün vatandaşlarımızın görevi olmalıdır. Daha güçlü bir yerel basın için, gün bu gündür.
Bu yazı toplam 2741 defa okunmuştur