Ümit Yazıcıoğlu

İnternet ve Sansür

2006-08-28 14:51:57

Tarihte bir çok soruya yanıt arayan insanoğlu, bilgiyi nasıl daha küçük alanlara sığdırarak, bir birlerimizle daha kolay ve detaylı haberleşebiliriz  sorusuna yanıt aradı. Çagımızda, elektronik ortamda, bilginin daha az yer kapladığı ve ona ulaşmanın daha kolay olduğu keşfedildi.  Dolayısiyle dünyamızda teknoloji, elektronik haberleşme gibi alanlarda yaşanan bu hızlı gelişim ve bu gelişimin bir sonucu olarak, hemen hepimizin hayatına “internet” diye isimlendirilen bir yenilik girdi. Herkes gibi biz Kürtler de bu modern değişimden yeterli derecede faydalanmaya çalışıyoruz.

İnerneti; “Dünyanın dört bir yanındaki veri tabanlarını ve bilgisayarlarını birbirine bağlayan bilgisayar ağı” olarak tanımlayabiliriz.

İnternetin karakteristik özelliklerine baktığımız zaman onun dünyamızda her hangi bir ülke coğrafyası veya hukukuyla sınırlı olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu yenilik hayatımızı ve haberleşme imkanımızı inkar edilmeyecek derecede kolaylaştırmış bulunmaktadır. Örneğin Kürd İnternet Siteleri içerisinde sadece Kürdistan Post sitesinin günlük izlenimi takrıben yirmiyedibin´le otuzbeşbin okuyucu arasında degişmektedir. Bu da sitenin tarafsız yayın ilkelerinden ve gerçekci analizlerinden, basın yayın ilke ve kurallarına bağlılığından, kaynaklanmaktır, kanaatindeyim.

Ayrıca üzerinde önemle durmak istediğin diğer bir nokta ise internetin belli kurallarla düzenlenmesindeki maksat. O da internetin özgürlükleri kısıtlama değil, aksine internet ortamında bulunan insanların özgürlüklerini koruma altına almaktır.

Yirmibirinci yüz yılda Hukuka, Dünya basın ilke ve kaidelerine uygun bir şekilde hereket eden,  tarafsız bir İnternet sitesinin herhangi bir ülkede sansüre uğraması bence doğru değildir. Türkiye gibi her açıdan, -hem sunduğu fırsatlar, hem de yol açabileceği problemler açısından- “büyük” bir ülkenin AB’ne alınıp alınmamasında pek çok faktör rol oynamaktadır. Bunlara birde Basına veya bazı Kürt İnternet sitelerine getirilen haksız sansürler eklenmemelidir.

Bu yazı toplam 8607 defa okunmuştur