Silêman Feqiyanî

Rojparwanê tu kesê nin e

12 Eylül 2013 Perşembe 11:11

Rojreş e, rewneqê nade,

Duhsîçarciwanavêtariyê de jînaxwewinda kirin.

EwrojjiherêmaRoboskîre jîreşbû û tarîbû

Îrojjî aliye RojavayaKurdistanê re rojreş e û tarî ye.

Mixabin,sedmixabin,

Hêzênstemkaran,

Hêzênçeteyên Ola îslamê,

ÊnwekîEl Qaîdê

KevtinRojavayaKurdistan’ê

Carekdîroja kurdan reş û tarî kirin.

CarekdîKutrdistan talan kirin.

Îrojwekîdawiyêcarekdîêrijliser kurdan e.

Wekjînekerzanbêbêhn û bêtêhn.

Îrojjî;

Dilkêndayikanhindirêxwe de xwînrêtin,

Dilkandişewatadilêxwe de şîngirtin.

DivêêrişaRoboskî’yê û a xwînmêjênrojavayê

Dilêneyari û a rikdari,reşnebû, xweşbû.

Dilkarikdar û neyari, rojreş bejî, geş be jî

Kurdistanparwanê tu kesênîn e.

Bêxwedî û bêwêrisjînîn e.

 

Belêmixabin;

Hindikanrojparwankirîye,

Dibêjinrojparwanê me ye.

Me bivêdêkomkojîyêbikîn,

Me bivêjîdêrojêtarîbikîn,

 

Gorgotina;

Rewşenbîrênmirovahiyê, hilkulînê dikin,

Pirs dikin, pêşî de dibezin û lêdigerin.

Mixabindibîninku,

Rojgorzikê tu kesê ê reşnîn e,

Rojparwanê tu kesêjînîn e.

Ahaaşkerakirin ku,

Rojparwanêmafêmirovan e

Rojronahiya gele bin destan e.

 

Belêrojparwanê tu kesênîn e.

Berdewmiyarojêngeş û xweş de.

Dihesretavanrojan re,

Ez dimirim, dilerizim,min ta girtiye.

Wekîpêxwarinê hindik rojageş,

Jiboberdewamiyajîna min.

Tenêpariyek an jîbalolekrojageşbidinmin,

Minbes e.

Bu yazı toplam 4765 defa okunmuştur