Ümit Yazıcıoğlu

Ali Sait Fırat, Tekman başkan adayı

07 Mart 2014 Cuma 10:02

Şeyh Mehmet Sait Fırat efendinin değerli evladı kardeşim Ali Sait Fırat BDP'den Tekman belediye başkan adayı oldu. Zatı alileri Kürt özgürlük hareketinin içinde yer alan ve bu nedenle yıllardır sıkıntı çeken değerli bir ailenin evladır. Tekman’a belediye başkanlığı yapabilecek birikim, bilgi, siyasi tecrübe ve yüksek tahsile ’de sahip olduğu için desteklenmesi gerekir.

Kürdoloji Egitimi ve Kültürel mozağiyi ve zenginliği korumak ve geliştirmek için; Tekman aslında Kürdistan’ın ve Türkiye’nin gözbebeğidir.

Bu kültürel zenginliği korumak ve geliştirmek için Tatosu kültür, sanat ve dünya çapında merkez yapmak,Tekman’da Kürdoloji eğitimi veren bir Kürt Halk Üniversitesi kurmak Ali Sait Fırat efendinin görevlerinden biri olmalıdır, kanaatindeyim. 

Kendileri Demokratik özerklik teorisini Tekman’da pratiğe geçirmeye çalışan bir iradeye sahip. ‘’Demokratik özerklik, Kürt halkının temel ulusal demokratik haklarının, Türkiye’nin demokratikleşmesi çerçevesinde gerçekleşmesidir’’. Yani devlet çatısı altında siyasal egemenliğin değil ama yönetim yetkilerinin bir bölümünün yerel seçilmiş-temsili yapılara devredilmesi anlamına gelen ilerici ve otonom yönetim modelidir. Ülkeyi bölme projesi değildir. Bilakis bir arada yaşamamızı mümkün kılacak, ortak bir yaşam projesidir.

Ali Sait Fırat Efendi Tekman’da tüm ezilenlerin ve tabi ki tüm alanlarda fazilet ve değerlere önem verenlerin sesi olarak, yereli güçlendirme, halkı söz ve karar sahibi kılma felsefesiyle hareket ediyor. Amacı halkımıza hizmet etmektir. Tekman‘da belli gruplara vekabilelere hizmet eden anlayışları Allah’ın izniyle değiştirecektir. Demokratik, katılımcı ve özerk bir yerel yönetim yasalarla birlikte Tekman’da anlayışların da değişmesini gerektirmektedir, çünkü Demokratik özerklik modeli Ortadoğu’da tarihin en büyük barış ve en önemli çağdaşlaşma projesidir.

Halklarımızın bütünleşmesi açısından Demokratik özerklik modeli Tekman için vazgeçilmez nitelik taşıyor. Demokratik özerklik, bir devlet çatısı altında siyasal egemenliğin değil ama yönetim yetkilerinin bir bölümünün yerel seçilmiş-temsili yapılara devredilmesidir. Ali Sait Fırat efendi tekman’da hiç bir grubun, takımın, fraksiyonun adayı değildir. Gayeleri Tekmanda halkımızın yararına, sosyal kültürel ekonomik alanlarda Tekman'ı kalkındırmak ve kadim Kürt halkının yaşadığı topraklarda Demokratik Konfederasyonun kurulmasını sağlamaktır. Dolayısıyla ben kendilerinin Tekman için çalışan, iş yapan, iş yeri isteyen, işsiz insanlara istihdam yaratacak bir belediye başkanı olabileceğine inanıyorum.

Memleketimizde Demokrasi ve özgürlüklerin yerleşmesi için artık yeni bir siyaset anlayışının hâkim olması gerekiyor. Özgürlüklerden, insanların mutluluğundan, barıştan, fırsat eşitliğinden, adaletten yana olmak, yönetimin giderek merkezileşmesine ve otoriterleşmesi’ne karşı somut adımlar atmak gerekiyor. Yerel yönetimlerde bu siyasetin yaşama geçmesini sağlamak üzere Tekman Belediye başkanlığına Ali Sait Fırat efendinin seçilmesi doğrudur kanaatindeyim.

İlçemiz Tekman Palandöken ve Bingöl Dağları arasında yüzyıllardır kendi halinde yaşam sürdüren bir Kürt beldesidir. Tatos Kürt beldesi olduğu içinDevlet Planlama Teşkilatının 2013 verilerine göre Türkiye’nin Sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından sondan dördüncü, bağlı bulunduğu Erzurum ili içerisindeki ilçeler arasında ise sonuncu ilçedir. 1946 yılına kadar bir köy statüsünde iken aynı yıl ilçe yapılmıştır. İlçemiz Tekman’ın 129 Mahallesi bulunmaktadır. Bu mahallerden beşi ilçe merkezde diğer geri kalan yüz yirmi dört mahallede ilçemizi oluşturan köy ve mezraların yerel yönetimler yasasında yapılan yeni değişikliklerle mahalle statüsüne geçmemiştir. Çünkü demokratik ve özerk yerel yönetim ilkeleri, pek çok ülkeyi ve bu arada ülkemizi, yasal-kurumsal yeniden yapılanmaya zorlamıştır. Bu bağlamda Avrupa Birliği uyum sürecine paralel olarak, kamu yönetimi, kamu mali yönetimi ve yerel yönetimlerde köklü yasal değişiklik çabaları yoğunlaşmış, Belediye, Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi kanunları büyük ölçüde değiştirilmiştir.

Bu bağlamda tekrar belirtmekte yarar var Yıllardır ilerlemesi-gelişmesi gereken Tekman ise gittikçe gerileyerek adeta“ büyük bir köye dönüşmüştür.

Tekman’ı 1983 den 2002 yılına kadar ANAP’lı İhsan GÖK ve 2002 yılından itibarende AKPli Yakup Doğan belediye başkanı olarak idare etmektedirler.Bu iki Belediye başkanı döneminde Tekman’a yeterli hizmet getirilmediği gibi, TEKMAN belediyesi bugün iflas etmiştir. İlçenin esnaflarından Demir Kanarya icra yollarıyla Tekman belediyesinin bütün mal varlığına haciz koymuş, belediye işçi ve memurlarının bu an için maşlarını ödeyemez bir duruma gelmiştir. Bunun yanında ilçede çeşitli Naylon Faturalarla 1983 den bugüne kadar Belediye servetinin çarçur edildiği halk tarafından iddia edilmektedir. Dolayasıyla 30. Mart 2013 de Tekman Belediye Başkanı seçilecek olan Ali Sait Fırat efendi görevi teslim alır almaz, Ankara’dan bir müfettişler ekibi çağırıp 1983 den bugüne kadar Tekman Belediyesinin girdi çıktısını inceletmesi gerekir düşüncesindeyim.

Bu yazı toplam 12708 defa okunmuştur
Tekman
 // zeydan
yazılarınıza ve birikimlerinize hayranız. sizi parlamentoda ve Kürt mücadelesine katkı sunmada iyi bir aday olarak görüyoruz. Kürtlerin tercübelerinize ihtiyacı var. Başarılar...
07 Mart 2014 Cuma 12:59