'Belediyelere Kayyum' düzenlemesi tasarıdan çıkarıldı

Belediyelere kayyum atanması tasarısı torba kanun tasarısından çıkarıldı.

TBMM'ye sunulan torba kanun tasarısına göre, “teröre yardım suçmalası gerekçesi ile görevden uzaklaştırılan belediye başkanı, başkanvekili ve meclis üyelerinin yerine içişleri bakanı ve vali tarafından görevlendirme yapabilecekti.”

Özellikle DBP ve HDP’li belediyelerin tasfiyesi olarak değerlendirilen bu maddeler de tasarı metninden çıkarıldı.

Bu düzenlemeler, dört partinin ortak önergesi ile Torba Tasarı’dan çıkarıldı. Muhalefet partisi milletvekilleri kararı alkışlarla karşıladı.