Bedri Çallı

Kuş gribi (Dimşink) =4=

2006-03-03 09:36:15
Baş tarafı Kuş gribi (dimşink) =3= te okuyabilirsiniz Kuş gribinin gelişim süreçleri Hastalığın doğal saklayıcısının göçmen su kuşları -özellikle yaban ördekleri- olduğu belirtilmektedir. Virüsün saklayıcıları enfeksiyona dirençlidir; ancak, diğer kuşlar duyarlıdır. Evcil kanatlı hayvanlardan tavuklar ve hindiler hastalığa oldukça duyarlı olup, bu hayvanlarda hızlı fatalite ile seyreden epidemiler şeklinde otaya çıkmaktadır. Ayrıca hastalık nedeniyle itlaf edilen hayvanlar, çok büyük ekonomik kayıptır. Ancak gerektiğinde bunu yapmak zorunluluktur. Hastalığın yatay bulaşması, hayvandan hayvana bulaşma çok rastlanan bulaşma şeklidir. dikey bulaşma, tavuktan yumurta yoluyla civcive geçiş ile ilgili kesin bir kanıt bulunmamaktadır. H5 N1 virüsü kuşlardan insanlara solunum yoluyla bulaştığı gibi, kuşların dışkısıyla da atıldığı için dışkıların bulaştığı materyallerle yakın temas halinde olmakla da bulaşmaktadır. Avian influenza” virüslerinin bir çok tipi insanlarda hastalık yapmaz. Bir alt grubun farklılaşarak insandan insana bulaşan bir özellik kazanmasıyla, dünyada salgın meydana gelmesinden korkulmaktadır. Aslında bulaşma çok kolaylıkla olmamaktadır. H5 N1 virüsü kuşlardan insanlara solunum yoluyla bulaştığı gibi, kuşların dışkısıyla da atıldığı için dışkıların bulaştığı materyallerle yakın temas halinde olmakla da bulaşmaktadır Öncelikle kümes hayvanlarının veya kuşların bakımıyla ilgilenenler yada bu tür hayvanlarla ilgilenen çocuklar risk grubunda yer alırlar. çok sık olmamakla birlikte bazı alt grupları (H5N1) insanlara ve domuzlara da geçebilir. Her ne kadar kuş gribi hastalığının insanlara bulaşması çok kolay olmasa da, bu güne kadar bir çok ülkede ve Türkiye’de kuşlar arasında yayılması sürmekte ve insanlara bulaşma konusunda bir çok vaka yaşandı. Bu nedenle olay son derece ciddiye alınmalı ve riskin asgariye indirgenmesi için gereken her türlü tedbir alınmalıdır. Çünkü insanlık neslinin büyük bir tehdit altında olduğu göz önüne alınarak önlemler geliştirilmelidir. İnsanlardaki influenza A H5N1 serotipinin neden olduğu enfeksiyonlarda ateş, boğaz ağrısı, öksürük, solunum güçlüğü ve viral pnömoni gibi solunum sistemine ait belirtiler görülmektedir. Kanatlılarda hastalığın belirlenmesi halinde yetkili otoriteler gerekli önlemleri almalı ve ilgili mevzuatı gereği karantina, itlaf ve dezenfeksiyo uygulamalarını eksiksiz yerine getirmelidir. Ülkemizde bu alandaki hizmetler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Ayrıca, hayvanlarda söz konusu hastalığa karşı mücadele ve alınacak önlemlere ilişkin hususlar, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğe bağlı olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanan Tavuk Vebası Hastalığına (Avian İnfluenza) Karşı Korunma ve Mücadele Talimatnamesi ile düzenlenmiştir. Söz konusu Talimatnamede, hastalıkla ilgili bilgilerden teşhis yöntemlerine, numune gönderme şekillerinden korunma ve kontrol önlemlerine kadar bütün bilgiler geniş bir şekilde yer almıştır. Ancak bu tedbirlerin bilinçli bir şekilde uygulanması ve telaşa mahal verilmemesi önem arz etmektedir. Ekolojik dengenin sürdürülebilmesi için buna ihtiyaç vardır. Tüm kuşları veya her türlü hayvanı öldürüp yok ederek tedbir alınması da bu hastalık kadar tehlikelidir. Çünkü hayvan türlerinin yok olması halinde insan neslinin sürdürülmesi de mümkün değildir. Kuş gribi hastalığının belirlendiği ortamlar yada belirlendiği alanlarda, ekonomik kayba bakılmaksızın itlafların gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Ancak bunun Tarım Bakanlığının ciddi çalışmaları soncu tespit edilip uygulanması gerekir. Yetkili ve bu konuda bilgili kurumların bilgisi dışında rastgele yok edilmeler, hayvanların katliamlarına dönüşebilir. Ayrıca diri diri yakılmalar vb. insanlık dışı uygulamalardan kesinlikle kaçınılması gerekir. Bir çok tedbirin alınması gayet güzel, Ancak bireylerin doğru yönlendirilmesi için Tarım il Müdürlüklerinin daha fazla etkin olması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Vatandaşın yönelttiği soruların cevabı net olmalıdır. Oysa bu son olayda görüldü ki Tarım Müdürlükleri teknik elemanları sağlıklı bilgi veremiyorlar. Bu nedenle daha ciddi bir olayla karşılaşmadan önce, Tarım Bakanlığı olası bir kuş gribi hastalığı karşısında ne yapılması konusunda bünyesindeki personellerini bu konuda daha fazla bilgilendirmelidir. Kuş gribi kümes hayvanlarının etinin yenmesiyle bulaşmaz. Uzmanlar tavuk eti (iyi de pişmişse) yenmesinde çekinilecek bir neden olmadığını ifade etmektedirler. Virüsün, 56 °C’de 3 saate veya 60 °C’de 30 dakikada öldüğü bildirilirken, Ayrıca virüs, kontamine gübrede düşük ısılarda en az 3 ay canlı kalabilirken, suda 22 °C’de 4 gün, 0 °C’de ise 30 gün canlılığını sürdürebilmektedir. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) ile uluslar arası uzmanlar, kuş gribinin tavuk ve ürünleri (tavuk eti ve yumurta) aracılığıyla insanlarda enfeksiyon oluşturması yönünden bir gıda güvenliği riski olmadığına dikkat çekmişlerdir Hayatta kalan enfekte kuşlar dışkı ve ağız salgılarıyla en az 10 gün süreyle virüsü çıkarırlar. Bu durum, hayvan satışları ve göçmen kuşlar vasıtasıyla virüsün yayılmasına kaynak teşkil etmektedir. Bunların yanı sıra, hastalığın görüldüğü ülke veya bölgelere seyahat edenler, dönüşlerinde 7-10 gün içinde ateş ve solunum sistemine ait belirtilerin görülmesi halinde hekime başvurmalıdırlar. İtalya”nın başkenti Roma”da iki gün süren Kuş Gribi Konferansında konuşan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Başkanı Jacques Diouf, virüsün kontrol altına alınamadığını açıklarken, virüsün yayılmasını durdurmak için toplumun, uluslar arası acil önlemlere ihtiyaç duyduğunu belirtti. 03.03.2006 NOT: devamı Kuş gribi (Dimşink) =5= te bulacaksınız. bedricalli@mynet.com bedricalli@hotmail.com
Bu yazı toplam 6623 defa okunmuştur