Ümit Yazıcıoğlu

Kürtler ve Taksim olayları

10 Temmuz 2013 Çarşamba 11:01

Kürtlerin yardımıyla Türklerin Anadolu’ya girişleri mümkün olabilmiştir. Büyük fetihlere ve dünya devletine gitmenin yolu Kürtlerle uzlaşmanın ardından gerçekleşmiştir. Türkiye uluslararası arenada özerklik hususunu başka memleketler için gündeme taşımış ve desteklemiş bir ülkedir. Örneğin “Türkiye Kosova Sorununda NATO’ya tam destek verirken, Kosova’nın bağımsızlığından ziyade özerkliğinden yana görüş bildirmiş ve bölgesel istikrarın kaçınılmaz olduğunu vurgulamıştır.” Bu bağlamda başka ülkeler için yaptığınız teklif Türkiye’de niye tabu olsun? Gerçekten biz Kürtlerin Politik ve kültürel talepleri Osmanlıdaki statümüzle örtüşüyor. Bu bağlamda dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Kürt Meselesinin çözümünde ideal yol Kürtlerin Osmanlı dönemindeki statülerine tekrar kavuşturulmasıdır. Bu bugün için 21.ci yüzyılda federalizm demektir.

* * *

3. Kasım 2002 den beridir AK Parti tarafından yönetilen ülkemizde Sayın Erdoğan’ın Başbakanlığındaki hükümetin izlemiş olduğu siyasetten belli etapta rahatsızlık duyan insanlarımızın ortada oluşu malumdur.  Bilvasıta bu insanlarımızınrahatsızlıklarını - demokratik yolları kullanarakvurgulamaları –kendilerini bu bağlamda özgürce tanımlama ve ifade etmeleri olağan ve kaçınılmazdır.

Gezi olaylarında hükümete karşı tavır alan insanlarımızın itirazları - onların sadece devlet politikalarından memnun olmayışından kaynaklanmıyor -bilakis olaylar Ortadoğu’daki gelişmelerden esinlenmektedir.Dolayısıyla gezi parkı hadisesi ekonomik, askeri ve insani yönden ülkemizi etkilemeye devam etmektedir. Şunu açıklıkla ifade edeyim: Gezi hadisesi derin güçler tarafından seçimlere doğru şiddetlendirilerek provoke edilecek.  İşte bu durumun şimdiden önlenmesi gerekir.

Perdenin arkasındaki gizli derin elin asıl gayesi Kürt sorununun çözümünü, ülkemizdeki ekonomi ve refahın yükselişini önlemektir.

Gezi parkı üzerinden birileri iktidara mesaj vererek, biz Kürtlere verilmek istenen hakları frenlemek istemektedir.

PKK ile Devlet arasında yapılan görüşmelerin, Mecliste yapılması gereken herhangi bir oturumda tartışılması, Kürt meselesinin çözümü ve barış süreci gezi olayları bahane edilerek engellenmek istenmektedir. Şimdi yerküre üzerinde, daha önce belirgin olmayan, bununla beraber devletler kadar önemli rol oynayan, farklı bir etken dahavardır, o da küresel sermayedir.Aşikâre ifade ediyorum, Taksimdeki Gezi olaylarıküresel sermayenin ve Batı'nın Türkiye'deki derin operasyonudur.Bu büyük operasyon küresel sermayenin ülkemizde sözde kendisini aydın sanan veya eğitimli zanneden, sıra dışı, eski Sovyet artıklarının, sosyal emperyalistlerin, ülkemizikaosasokma teşebbüsüdür.

Yani bu gizli derin eller "eski Türkiye'yi; Ekonomik güçlüklerle ve Kürt meselesiyle boğuşan Türkiye'yi istiyorlar. Zira ekonomik güçlük ve Kürt meselesiyle boğuşan bir Türkiye'nin kimseye bir zararı yoktur, AB’ne böyle bir ortamda girmesi mümkün değildir. Dolayısıyla taksimde oynan oyun büyüktür ve halklarımızın kardeşliğine faydası yoktur,  gizli ellerin çıkarınadır.

* * *

Bu arada Polis teşkilatına da söyleyecek birkaç sözüm var.      

Eğer taksimdeki hadise Ortadoğu’da olduğu gibi ülkemizde bir iç isyanın çıkmasına veya anarşiye sebebiyet verecek ise, polis teşkilatı ve güvenlik güçleri bunları engellemek için vardır. Polis; güvenlik hizmetlerini sunan, kamu düzenini ve yurttaşların can ve malı ile temel hak ve özgürlüklerini koruyan, yasa uygulayıcı bir kamu görevlisidir.Polis görevlerini yaparken kanuna, kurallara ve kaidelere uymak mecburiyetindedir.Bugün daha açık bir ifadeyle belirtmek istersek, kanun görevi engellemek için değil daha iyi yapılması için çıkarılmıştır.Kurallar ‘da kanunlara saygılı hareket ederek görev yapmak için geçerlidir. Eğer Polis ve idari devlet teşkilatı kuralları ve kanunları ve bunların kendilerine vermiş olduğu yetkileri çiğneyerek ülkede başarıya ulaşmaya çalışıyorlarsa, yanıldıklarını fark etmelidirler.

Bu yazı toplam 9310 defa okunmuştur
Katılmıyorum size!
 // Azat ÖZGÜR
Sn. Hocam Siz neredeyse Başbakanı temize çıkarmışsınız. Başta Kürdler olmak üzere tüm farklılıklara bu kadar düşmanca yaklaşan bir iktidar ve onun polisi masum onuruma, yaşamıma dokunma diyenler derin güçler öğlemi? Olmadı Sn. hocam Sn. sırrı süreyye önder hocam duymasın.biz sosyalist kürdleri de incitmiş oldunuz hele ki polisin tarifi lütfen ekranların önünde kolu kırılan katledilen ceza evlerinde tecavüz edelin çocuklarımızı da düşün yazarken polis ve iktidar hakkında olmamış hocam olmamış sizi kınıyorum. Geçen biri yazmış Türkün Türk’ten başka dostu yok diye Bende şunu eklemek istiyorum KÜRDÜN KÜRD'TEN BAŞKA DÜŞMANI YOK DİYE varın siz düşünün....
26 Temmuz 2013 Cuma 08:46
?
 // Remzi
SEVGİLİ HOCAMDAN; BATI KÜRDİSTAN VE EL NÜSRA-TÜRKİYE-AKP-İSLAMİYET ÜZERİNE BİR ANALİZ YORUM BEKLİYORUZ....
19 Temmuz 2013 Cuma 22:13
19:26
 // garib
katilmamak mumkun degil...
19 Temmuz 2013 Cuma 19:26