Ümit Yazıcıoğlu

Kürt Sorununda Realiteler

26 Aralık 2008 Cuma

Bana göre son yıllarda ülkede problem esas itibariyle Kürt sorunu. Bu sorun enflasyon ve işsizlikten daha ciddi ve önemlidir. Kürt sorununun bugüne kadar ülkemizde çözülmemesinin ana sebebi, Türkiye"nin bunu çözecek demokratik olgunluğa hala erişmemiş olmasıdır.

 

Merhum Turgut Özal 1992 yılında Kürt meselesine barışçı bir çözüm bulma yanlısı olduğu imasını vermeye çalışıyordu. Bu sayede bir yerde de Kürtleri yanıltıyordu. Diğer taraftan da bütçenin büyük bir bölümünü silah alımına aktarma kararı veren bir kişiydi. Özal döneminde olağan hal uygulama dönemi başladı. Yine Özal döneminde  Köy koruculuğu sistemi,  yani modern Hamidiye Alayları ve polis içerisinde de Özel Tim kuruldu. SS Kararnamesi diye isimlendirilen, basına ve Olağanüstü Hal ilan edilen on üç ilde hayatın tamamına müdahale edilmesine olanak sağlayan düzenlemeler yapıldı. Dolayısıyla insan ister istemez irdelemek istiyor, Turgut Özal Kürt sorununu acaba nasıl çözmek istiyordu? Ona bir Kürt olarak bu durumda  inanmak doğru olabilir miydi? Bugün bu konuya değinmek istiyorum.

 

1992 yılında kurulan DYP-SHP Hükümeti´nin Başbakanı Süleyman Demirel´e Turgut Özal, Kürt sorunuyla ilgili olarak görüşlerini bir mektupla anlatmıştı. 

 

Şimdi Özal´ın bu mektubundan bazı dipnotları birlikte okuyalım. 

 

Merhum Özal, Çok gizli, Zata mahsus “Kürt sorunu: Güneydoğu Anadolu`daki durum ve çözüme yardımcı olabilecek öneriler” konulu  mektubunun giriş bölümünde kısaca Kürt sorununa değindikten sonra, bazı gözlemlerine mektupta uzun uzun değiniyor, çözüm hakkındaki düşüncelerini de, “kısa ve orta vade için düşünceler”, “orta ve uzun vade için düşünceler”  başlığı, altında kaleme alıyor.

 

Diyor ki “ Bu olayların iç ve dış nedenleri hakkında oldukça bilgi mevcut bulunmamasına rağmen, derinlemesine analiz edilmediğini görmekteyiz. ..... Ülke  içi ve dışından bilim adamlarının da iştirakiyle, bazı derinlemesine çalışmaların yapılması yararlı olacaktır.  .... Her şeyden önce... Buradaki durum devam ederse, çok büyük problemlerle karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır. ... Bu meseleye bir çözüm bulamazsak, büyük hatta orta devlet olma şansımızı kaybetme ihtimali mevcut olduğu gibi, zayıf ver perişan hale gelmemiz ihtimali de mevcuttur”. Yani Osmanlının başına gelenler, bizimde başımıza gelebilir, cümlesini diplomatik bir dille anlatmaya çalışıyor.

 

 Aslında Özal"ın amacı Başkan olmaktı. Dolayısıyla amacı Kürt meselesini de Başkanlık sistemine geçerek, çözmekti ve hatta o dönem Irak Kürdistanı"nı ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"ni de böyle bir oluşama ortak ederek, başkanlıkla idare edilen dokuz eyaletten oluşan bir Anadolu federasyonunu düşünüyordu.  Onun cunta döneminde, bakanlık yapması ve cuntadan sonra köy koruculuğu sistemini geliştirmesinden dolayı ben ona ve onun bu düşüncelerine hep temkinli baktım, çünkü icraatıyla Özal Kürt meselesindeki yukarda belirttiğim bazı olumlu düşüncelerini uygulamıyordu. İsterse bir Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak, hem kendi döneminde hem Mesut Yılmaz ve hem de Yıldırım Akbulut döneminde bu soruna bir çözüm getirebilirdi. Bunları yapmadı, ama kendileri siyasette taktiği çok doğru buldukları için, mektubu Demirel"e yazdılar. Yani yükü Demirel"e yüklemeye çalıştılar. Kendileri ise, iktidarda kaldıkları dönem boyunca Kürt meselesinin silahlı çözümünden yana olmuş,  buna yatırım yapmışlardır, bunları şimdi unutmak doğru değildir diye düşünüyorum. 

Demirel devletin içinde her şeyi bilen bir politikacı, bahsini ettiğim mektubu okuduktan sonra, belki kendi kendisine sormuştur, “be kardeşim cuntayla birlikte görev yaptın, yıllarca Başbakanlık yaptın, yoldaşların senden sonra ülkeyi yine yıllarca yönettiler, niçin bu derin problemi kendin çözmedin, yoldaşlarına çözdürmedin, şimdi niçin bana meseleyi yüklüyorsun”.  Dolayısıyla Kürt meselesin de bence Turgut Özal ciddi değildi, meseleye taktiksel yaklaşıyordu, bu nedenle de Kürt sorununu  çözemedi. Sadece  ABD´ye ve AB´ye sırf hoş görünmek için, bu mektubu aynı zamanda birileri veya kendileri basına o dönem sızdırdılar.

 

Demirel"e göndermiş olduğu bu mektup 12 Kasım 1993"te Hürriyet"te ve Arena programında yayınlandıktan sonra, Merhum Özal"ın hayatı da ülkede tehlikeye girdi. Acaba kim bu mektubu basına sızdırdı? Demirel o dönem başbakandı, olayı kurumlarına araştırttı mı? Acaba kendileri  şimdi Özal konusunda hiç vicdan azabı çekiyorlar mı? Demirel halen hayatta. Edindiğim bu bilgi ve sorular konusunda yanıt  verirse memnun olurum.

 

Sonuç:

 

Artık herkes silahlı mücadelenin geçmişte kaldığını, barışın sağlanmasını kavramış bulunuyor. Sorunun çözümü için  DTP yöneticileri, bilakis Sayın Ahmet Türk ve Değerli Emine Ayna  ciddiye alınarak, kendileriyle hükümet diyalog kurmalıdır.  Dağlarda bulunan Kürt gençlerine bir genel af çıkarılarak, onların silahı bırakıp evlerine dönmeleri sağlanmalıdır.  Zaten hepimizin istediği Türkiye"deki Kürtlerin içinde yaşadığı koşulların iyileştirilmesi, anayasada haklarımızın tecili ve Kürt diline saygı gösterilmesidir. Yani ciddi siyasi açılımların yapılmasıdır. Kimse ülkeyi bölmeyi, parçalamayı zaten istemiyor, “başkanlık” “federalizm” veya “bölge belediye başkanlıkları sistemi” tartışılmalıdır.  Arzu edilen aslında  demokratik ve laik cumhuriyet kavramının özlü olarak hayat bulmasında  aranmaktadır.  Bu ise ülkede demokratik sisteme tam ve tutarlı bir geçişle devlet ve toplum düzeyinde karar vermekle mümkündür.

 

Bu yazı toplam 10927 defa okunmuştur
Samimimisiniz
 // Mehmet Şerif Fırat
Sayın Ümit Bey sonuç yazınızda DTP yöneticilerinden bahsederken Sayın Ahmet Türk ve değerli Emine Ayna diyorsunuz bilinen o ki kamuoyu DTP'si içinde Ahmet Türkün uzlaşmacı kavgadan yana olmayan ,Emine Ayhanında aşırı ve kavgacı ve Apocu olduğudur bana göre ikiside aynıdır ama ?Şimdi Ahmet Türke SAYIN derken Emine Ayhana DEĞERLİ diyorsunuz siz kamuoyu gözünde bu iki kişi için yapılan değerlendirme gözetiminde ve hitabetinizle siz hangi taraftasınız.
İkinci tespitiniz ise "Kürtlerin yaşadığı koşulun iyileştirmesi,anayasalhaklarımızın tecili ve Kürt diline saygı gösterilmesi".Bu sizin ve sizin gibi düşünenlerin hayalinde var olan ve olacak olan bir sevda ama TC anayasası Misaki Milli Sınırları içinde yaşıyan her vatandaşın eşit olduğu hükmünü kesin olarak koymuş ve belirli ülke kirişelerini sunmuş yani Bayragımızı kırmızı reng üzerinde Ay ve Yıldız,Dilimizin Türkçe,Dinimizinde İslam olduğu acık hükümle belirtmişken sizin hayalinizde olmasını istediğiniz bölge,federasyon oluşumu hayalinize bağdaşmıyan bu Anayasanında değişmesi gerekmezmi herşeyi istiyorsunuz ama bu ayanayasayıda değiştirin de demeniz gerekmezmi hatta Şunuda söylemeniz gerekmezmi bu hakların yanında DTP ve PKK cizgisinde senbol olmuş ve her miting ve toplantılarda asmış olduğunuz bayrağınızada saygı gösterilme talebinizide söyleyinde tam olsun.
Şunu anlamıyor ve anlamıyacağım TC kurulduğundan ve meclis oluştuğundan beridir Ümit Bey allahınızı severseniz biraz sağ duyulu olarak Doğu ve Güney Doğu anadoludan seçilenler o yörenin insanları değilmiydi?Karadenizden,Egeden,Marmaradan,İç Anadoludanmı gelmişlerdi.Doğu ve Güney Doğu Anadoludan secilenler Laz,Çerkez,Abaza,Gürcü,Çingene,Kazak,Moğul,Arap'mıydılar?Bu sürece kadar bu ülke Dogu ve Güney Doğudan secilip meclise giren Kürt Kökenli milletvekilleri,başbakanlar hatta acık itiraf etmesede Cumurbaşkanı'nı başına getirmedimi,secmedinizmi hatta mecliste yoğunluklu bir oluşum oluşmadımı siyaseten hep söylediğiniz bu maduriyetleri giderecek erk elinizdeyken niye yapmadınız bu geri kalmışlığı,aclığı,sefaleti,eğitimsizliği niye engellemediniz ve hep devleti sucladınız sizin sectiğiniz insanlarında hic sucu yokmu?
Federasyon söylevinizin hayal olduğunu sizde biliyorsunuz ama hitap ettiğiniz aşırı militanize olmuş kitleyi saflarınızda tutmak için bu ve bu gibi söylevleri sürdünmeniz doğaldır.Fakat hukukta şöyle bir kavram vardır sizin cok sevdiğiniz Ruşen Aslanda cok iyi biliki oluşan bir oluşumda,kararda,davada oluşan ve karar verilen sonuç diğer kesimler içinde örnek ve hak idda etme hakkı verir yani diğelim ki sizin isteğiniz oluştu ve bütün istekleriniz yerine getirildi.Soruyorum size güzelim ülkemizde yaşayan Cerkez,Abaza,Gürcü,Laz,Boşnak,Arap vs.bu ülkede yaşamaktan ve bu ülkenin insanı olmaktan mutlu olan insanlara haksızlık ve onlarında sizin kadar olmasa bile böyle hakları isteme hakkı doğmuyacakmı sonra ne olacak bir Rusya,Yugoslavya gibi önce bölge sonra federasyon sonra ayrı ayrı devlet DTP,PKK'nın isteği ülkeden beklentisi ve bu kargaşadan beklentileri bu değilmi?
Olmayacak ve oluşmayacak temeli cok sağlam ve kurtuluş mücadelesini hep birklikte vermiş yukarda yazdığı ırkların hepsi bu ülkede ve bu toprakta yaşamaktan mutlu, mutlu olmayanlarda bu ülkenin havasından rahatsız olanlarda avrupanın değişik yerlerinde yerleşmişler....
07 Şubat 2009 Cumartesi 15:56
Karşılaştığımız sorun
 // Hudeyda Sarıkan
1992'de Cumhurbaşkanı Turgut Özal sorunun şiddetle çözülemeyeceğinden hareketle diyalog ortamı yokluyordu. Ocak ayında Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kaya Toperi ve baş yaveri kurmay Albay Arslan Güner'e 10 sayfalık bir Kürt raporu hazırlattı. Raporda, "Karşılaştığımız sorunun basit bir terör olgusunun çok ötesinde olduğu aşikardır." deniyordu....
29 Ocak 2009 Perşembe 19:33
KÜRTLER
 // aydın coşkun
bu ülkenin siyasetçileri siyaset yapmak için KÜRT meselesini seçim öncesi ön planda tutuyor seçimden sonra herşey bitiyor istediklerini aldıktan sonra vadettiklerini unutuyorlar. ama temiz kalpli KÜRT halkı her defasında inanıyor. bu ülkede herkesin bilmesi gereken bişey yar o da KÜRT halkı ve DTP partisi bizde bu ülkede refah huzur ve güzel günlerin olmasını istiyoruz. artık yeter daha fazla bu ülkede ikinci sınıf muamelesi gürmek istemiyoruz. KÜRT halkı ve temsilcileri DTP liler bu ülkenin bireyleridir. bu güzel ve ders verici yazıyı yazan Prof.Dr.ÜMİT YAZICIOĞLU na teşekkür eder saygılar sunarım....
07 Ocak 2009 Çarşamba 20:05