Ümit Yazıcıoğlu

Kürt sorunu'na Almanya Modeli

2005-12-15 18:33:51

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal birkaç gündür „Almanya Modelinden“  bahsediyor. Baykalin´ın, belirttıği  "Almanya Modelin"nin ne olabileceği konusunda tahmin yürütmeden önce bazı tespitlerde bulunalım. Türkiye'nin başta Kürt sorunu olmak üzere, çözümü kolay olmayan ağır sorunları bulunuyor. Gerek tarihsel açıdan gerekse nüfusun etnik bileşiminin çeşitliliği, iç içe ve yan yana bulunuşu bakımından Anadolu, Türkiye ve Mezopotamya coğrafyaları Türklerin, Kürtlerin ve onlarla birlikte yaşayan diğer halkların ortak vatanlarıdır.

K
ürtler, AB'ne aday üyeliği kesinleşen Türkiye'de adı sıkca duyulan Kopenhag Kriterleri'nin öngördüğü bir azınlıktır. Steinbacha göre “ Kürt sorunu politik olarak ele alınmalı ve politik olarak çözümlenmelidir". Merhum Turgut Özal´ ın sorunu´nun çözümü için "federasyon tartışılmalı" dediği de bilinen bir gerçek. Zira Federalizm, kimilerinin göstermeye çalıştığı gibi, ne öcü ne de bölücüdür. Böyle olsaydı, yeryüzünde mevcut olan ulusal devletlerin üçte bir kadarlık bir bölümü federal biçimli olmazdı.

Her insanın doğruları ve yanlışları vardır. Özal´ın kafasında´da "PKK´ya af planı" varmış. Özal, Cengiz Çandar a göre şunları düşünüyormuş; “Bir af çıkartmak gerekiyor. Dağdakileri aşağı indirmek lazım. Ama, lider kadroyu af dışında tutarsak, iş yürümez.” Tarih Özal´ın bu tahlilini  haklı çıkarıyor. O nedenle, günümüzde hükümetin kademeli bir af çıkartması gerekiyor. Yani, haklarında hiçbir takibat bulunmayan dağdakileri, siyasi haklarını derhal kullanacakları biçimde affetmek; ”Öcalan ve diğer liderlere de, mesela beş yıl sonra, hiçbir suç işlemedikleri takdirde aynı şekilde aftan yararlanabilecekleri hükmünü getiren kademeli bir af”... Böyle bir Affin şimdi zaruri olduğuna ve affın Akan kanı durduracağına Kürtlerle Türkler´in Kardeşce yaşaya bilecegini sağlayacağına bir siyasetbilimcisi olarak inaniyorum.

Gelelim  Deniz Baykal´ın “Almanya Modeline”. Doğu Alman devleti yani Alman Demokratik Cumhuriyeti, 1989’da Doğu Avrupa komünist bloğunun yaşadığı transformasyon dalgasıyla iflah olmaz şekilde meşruiyetini kaybetti. Berlin duvarı yıkıldığında Federal Alman Cumhuriyeti´nin eski Şansölyesi Dr. Kohl Doğu Almanya’nın Federal Cumhuriyet’e tam olarak dahil edilmesini teklif etiğinde, teklif çabucak kabul edildi ve Almanya´ nın yeniden birleşmesi gerçekleşti.

Almanya Federal Cumhuriyeti 16 eyaletten oluşur ve dünyanın ABD’den sonra gelen en gelişmiş sanayi ülkesidir, yüz ölçümü 357 000 km2 olup ülkenin genişliği kuzeyden güneye 876 km, batıdan doğuya uzunluğu ise 640 km ’dir,  sınırları  3 758 km uzunluğundadır. Federal Almanyada Eyaletler arasında gelir dağılımı bakımından´ da uçurumlar  vardır, demek dogru olmaz.

Fedreral Almanyada, her kafadan bir ses çıksa da, halkın birbirine kaynaşmasını sağlayan bir temel, üzerinde birleşilecek ortak bir proje vardır. Buda Federal Anayasadır ve her toplumun kimlik, bütünlük ve güvenliğinin yanısıra, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, dilsel, ve dinsel haklarını korumaktadır. Bütün vatandaşlar yasalar karşısında eşittir. Anayasa, bu devletin temel yasal belgesidir. Bu belgede, esas olarak, birey devlet ilişkileri ile devletin temel yapısı düzenlenir.  Almanyada ayrıca her eyaletin kendi merkez bankası vardır. Bunların faaliyetleri, Frankfurt’taki  Federal merkez Banksı tarafından koordine edilmektedir.

Almanya  ekonomisinin, genel bir değerlendirmede dikkati çeken en önemli özelliği ekonominin “ikiz açıklar”ıdır. Hem ticaret hem de bütçe açığı Alman kamuoyunu uzun bir süredir meşgul etmektedir. Almanya  ekonomisinin yeniden büyüme sürecine girdiği doğru değildir. Ancak, en büyük ticari partneri olan ülkelerin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal zorluklar (bütçe açıkları, emeklilik sisteminin ekonomi üzerinde giderek ağır bir yük oluşturması gibi) nedeniyle, kısa dönemde önemli bir canlanma olmayacağı bilinmektedir. Ancak, AB’nin 1 Mayıs 2004’te 25 üyeye yükselmiş olması, imalat sanayi sektörlerinde canlılığa yol açmışolabilir.

Sayın Deniz Baykal “Almanya Modeli” deyimiyle Kürt sorununa iki toplumlu, yedi bölgeli federal cumhuriyetmi düşünüyor? Kendisi bahsettigi Almanya Modelinin ne oldugunu tarifederse ve bu modelin ülkemizde nasıl uygulanabileceğine açıklık getirirse,  memnunolurum, çünkü Almanya Modeli siyasidir.

Sonucolarak belirtmek isterimki: Türkiye'de hızla yükselen Türk ve Kürt milliyetçiliğinin bir kardeş kavgasına yol açmasını önlemek için, eğitimde  ve ekonomide bilinen fırsateşitsizliğinin ğiderilmesi gereklidir. Merhum Turgut Özalın´da yıllar önce belirttiği ğibi “Federasyon düşüncesinin tartışılması, Dağdakileri aşağı indirmek için, bir genelafın çıkartılması” ve bunun yanında  sistemin  modernleştirilmesi gereklidir. Bir biri ile bağlantılı olan bu sorunların çözüm yoluna sokulması, diyalog ve uzlaşma yoluyla, köklü anayasal ve yapısal reformların yapılması temelinde Başkanlık Sistemine geçişle mümkün olabilir.

Bu yazı toplam 2610 defa okunmuştur
kÜRT sORUNU DA NE?
 // İskender KAZAZ
Sayın Prof. Kendi açısından haklı bir takım önerilerd bulunmakta yalnız şunuda göz ardı etmektedir. Kendine Kürt Kimliği yakıştıranların bu gün güttükleri siyaset Adolf Hitler'in ve Mussolinin 1930-40 larda güttüğü siyaset ile aynı.Yani ırkçılığa dayalı Faşizm.İnsan hayvanlar gibi bir takım cinslere ayrılamaz,insanın diğer hayvanlardan farkı fiziği değil,konuştuğu lisan değil,kültür denilen alışkanlıkları değil doğrudan beyni,ve düşünebilme ve mantıklı olabilme yetisidir.Bu gün yaşadığımız sorun,yalnızca birliğin parçalanmasına yönelik emperyalist politikalardır.Orta vadede federasyon,uzunvadede bağımsız lık daha sonra bölünme ve sonra Yugoslavya örneği YUTULMA.Bu gün kim kimin özgürlüğüne karışıyor?Bütün mesele Türkçe konuşmamakta mı?Türk dediğimiz insanlar insan değil mi?Toplamı Tüm dünyada 320 milyon.KaçMilyon Kürt var?Ana yutlarının Altayların Güneyi olduğunu,Oğuz kavminden olduklarını biliyorlar mı? Bu bakımdan Ben şahsen bu ayrımcılığı kabullenemiyorum.Güney doğuda yaşayan kardeşlerimizin Öncelikle feodal Ağalık düzenine karşı durmalarını dilerim.Böyle bir çıkışın yanındayım ,aşiret falan işin sömürge kısmıdır.Buna uyanmak gerek.Halkı cahil bırakan,aralarına fesat sokan bu aşiretçiliktir.Ağalar nasıl saltanat sürecekler? işte böyle insanları mesheplere bölerek,sınıflara böldürerek,ırklar yaratarak sonra onları bir birine kırdırarak.Beyinlerini esir aldınız mı ondan sonra onları köle yapmak mesele değil.İşte bu noktada uyanık olmak gerekir.Tarihteki haş haşiler(hasan Sabbah) örneğini hatırlayınız. Dilerim daha fazla toplumu kamplara bölmeden bu şekavet son bulur da Türkiye Cumhuriyetini birlikte kurduğumuz insanlarımızla eskiden olduğu gibi kardeş kardeş daha müreffeh bir millet oluruz.ABD de herkes hangi etnik kökende olursa olsun Amerikalıyım demekte resmen olmasa bile fiiliyatta kendi kendi aslının gereğini evinde yapmaktadır.Kim ben meksikalıyım.Devlet Benim dilim olan İspanyocayı Resmi dil yapın ben özgür olmak istiyorum,benim etnik kökenimi kabul edin diye ortaya ortaya çıkıyor?Bizde neden böyle bir çıkış yapılıyor?Kim etnik özelliğinden dolayı eziliyor?Güney doğudaki yurttaşlarımız öncelikle kendi devletlerine baş kaldıracaklarına öncelikle haydutları besleyen Ağalarına baş kaldırsınlar.En baiti TBMM de bir toprak reformunun çıkmasını sağlasınlar işte o zaman gerçekleri göreceklerdir.aygılarımla....
paradoks
 // rjgar
kürt sorunu bir paradokstur yani iki taraftan birinin almak istedikleri varsa o bür taraf sıkıntıya girmeden veremez yada tersi olabilir bu yüzden çözümsüzdür dıssal müdahale lerle çözüme ulaşma çabası aranır buda çözüm olamaz ...
eyalet sistemi
 // süleyman
sayın baykalın genelde güzel fikirleri var fakat dine düşman olmazsa...