Ümit Yazıcıoğlu

Kürdistan ve Tekman'da fazilet

27 Kasım 2013 Çarşamba 15:18

Kürt halkının Tatoslu bir evladı olarak ben, ezilenlerin ve tabi ki tüm alanlarda fazilet ve değerlere önem verenlerin sesiyim. Yereli güçlendirme, halkı söz ve karar sahibi kılma felsefesiyle hareket ediyorum. Başka bir Tekman, /*başka bir siyaset olabileceğini gördüm. Umutlandım, heyecanlandım, cesaretlendim. İşte ben de bu heyecan, umut ve cesaretle, Tekman halkının da bana öğütlediği gibi BDP‘den 2014 Mart yerel secimleri için Tekman Belediye Başkan adayı olmaya karar verdim. Beni bu kararı vermeye yönlendiren ‘Niçin Tekman Belediye Başkanlığı’ sorusuna vereceiğim somut cevapları sizlerle bu vesileyle aşagıda paylaşmak istiyorum.

Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümü için demokratik özerklik modeli değerli başkan Abdullah Öcalan tarafından önerildi‘’Demokratik özerklik, Kürt halkının temel ulusal demokratik haklarının, Türkiye’nin demokratikleşmesi çerçevesinde gerçekleşmesidir’’. Yani devlet çatısı altında siyasal egemenliğin değil ama yönetim yetkilerinin bir bölümünün yerel seçilmiş-temsili yapılara devredilmesi anlamına gelen ilerici ve otonom yönetim modelidir. Ülkeyi bölme projesi değildir. Bilakis bir arada yaşamamızı mümkün kılacak, ortak bir yaşam projesidir. Demokratik özerklik modelini kısaca Ortadoğu’da tarihin en büyük barış ve en önemli çağdaşlaşma projesi olarak da tanımlayabiliriz. Halklarımızın bütünleşmesi açısından bu proje vazgeçilmez nitelik taşıyor. Demokratik özerklik, bir devlet çatısı altında siyasal egemenliğin değil ama yönetim yetkilerinin bir bölümünün yerel seçilmiş-temsili yapılara devredilmesidir. Demokratik ve özerk yerel yönetim ilkeleri, pek çok ülkeyi ve bu arada ülkemizi, yasal-kurumsal yeniden yapılanmaya zorlamıştır. Bu bağlamda Avrupa Birliği uyum sürecine paralel olarak, kamu yönetimi, kamu mali yönetimi ve yerel yönetimlerde köklü yasal değişiklik çabaları yoğunlaşmış, Belediye, Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi kanunları büyük ölçüde değiştirilmiştir. Kuşkusuz bu değişiklikler önemlidir. Ancak demokratik, katılımcı ve özerk bir yerel yönetim yasalarla birlikte anlayışların da değişmesini gerektirmektedir.

Özgürlükçü ve Demokratik bir Siyaset için:  Memleketimizde Demokrasi ve özgürlüklerin yerleşmesi için artık yeni bir siyaset anlayışının hakim olması gerekiyor. Özgürlüklerden, insanların mutluluğundan, barıştan, fırsat eşitliğinden, adaletten yana olmak, yönetimin giderek merkezileşmesine ve otoriterleşmesine karşı somut adımlar atmak gerekiyor. Yerel yönetimlerde bu siyasetin yaşama geçmesini sağlamak üzere Tekman Belediye başkanlığına aday oluyorum.

 

İnsan Odaklı Kentsel Dönüşüm İçin: Belediyecilik bizim memlekette rant oluşturmak ve bunu kısıtlı bir yandaş çevre ile bölüşmektir. Ben ‘siyaset yapmayı’ insan için, insanla beraber, daha güzel bir dünya yaratmak olarak algılıyorum. Son 10 yıldır Tekman’i yöneten AKP zihniyeti rant odaklı, bu duruma  isyan ediyorum. Oysa insan odaklı Kentsel dönüşümle ilgili plan ve projeler halkla birlikte, mahallelilerin ihtiyaçlarına, imkanlarına ve isteklerine göre gerçekleştirilmeli. Dönüşümle ilgili projeler halkın lehine olacak şekilde halkla birlikte kararlaştırılmalı. Dünyadaki başarılı uygulamalarda olduğu gibi, müteahhitler, yatırımcılar plan ve proje hizmetleri tamamlandıktan sonra devreye girmeli. Tekmanda kentsel dönüşümü adil, katılımcı, kentli bir yaklaşım ile dönüştirmek için aday oluyorum.

 

Tekman ekonomisini güçlendirmek için:  Ekonominin ana dinamosu gelişmiş insan gücüdür. Tekman gelişmiş insan gücü ve yaratıcı ve özgürlükçü ekonomi politikası ile Erzurum‘ un ekonomik olarak en gelişmiş ilçesi olmaya adaydır. Ben Tekman’nin kültür, sanat ve turizmin konusunda Kürdistandaki, Erzurumdaki ve hatta Avrupa da ki bir merkezi olması için aday oluyorum.

 

Adil ve Eşit bir Yönetim için:  AKP belediyeleri kendi yakın çevresine kamusal alanları kapatıyor, belediye olanaklarını sunuyor. Oysa Belediye yönetimlerinin buna hakkı yoktur. Belediye yönetimleri eşitliği sağlamak, adil olmak zorunluluğu vardır. Belediye yönetimi bu nedenle kararları çıkar grupları ile değil, sivil toplumla birlikte alması, temsil gücü zayıf olan toplulukların katılımını sağlaması gerekir. Tekman‘i ve Kürdistan'i kucaklayan adil ve eşitlikçi bir belediyecilik anlayışı için Tekman Belediye baskanligina aday oluyorum.

 

Katılımcı, Şeffaf ve Hesapveren Yönetişim modeli oluşturmak için:  Karar alma süreçlerimizi sokak mahalle bazından başlayarak yukarıya doğru, sivil toplumun katılımını sağlayan bir ‘Katılımcı yönetişim modeli’ oluşturmak üzere aday olmak istiyorum. Bağımsız denetleme şirketleri tarafından denetlenen, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetimi yaşama geçirmeyi Tekmanda hedefliyorum.

 

Kadını, Genci, Yaşlıyı, Romanı, Kürtü, Türkü, Aleviyi, Ermeniyi, dini azınlıkları yani bütün 'ötekileri' kollamak ve onların yaşamını iyileştirmek için: Tekman ‘öteki’ nin merkezidir. Çoğunlukçu bir yönetim ile ötekilerin ihtiyacı olan parkı, spor salonunu, yürüme yolunu, hamami, eğitim kültür ve dini merkezini, onunla birlikte düzenlemek ‘ötekinin’ en güzel yaşam ilçesini yaratmak için Tekman Belediye Baskanligina aday olmak istiyorum.

 

Kürdoloji Egitimi ve  Kültürel mozağiyi ve zenginliği korumak ve geliştirmek için;  Tekman aslinda Kürdistanin ve Türkiyenin gözbebeğidir. Bu kültürel zenginliği korumak ve geliştirmek icin Tatosu kültür, sanat  ve dünya çapında merkez yapmak , Tekmanda Kürdoloji Egitimi veren bir Kürt Halk Üniversitesi kurmak için aday olmak istiyorum.

Bu temel prensiplerim çerçevesinde bir program geliştirmeyi hedefliyorum. Tekman’nin gelişimi için yıllardır içerik üreten, mücadele eden dernek, platform, sanatçı, akademisyen, esnaf, kadın, genç ile birlikte geliştirmek ve bir ‘Dünya Kültür Merkezi Tekman’ programını oluşturmak istiyorum. Bana bu programı oluşturma sürecine katkı sunmanızı rica ediyorum.

BDP den bazı arkadaşlar Tekman İlçe Belediye Başkan aday adaylığı için başvurdu. BDP Tekman Beldediye başkan adayını belirleyecek. Umarım bu aday ben olurum.  Sosyal, eşitlikçi, adil, katılımcı, birleştirici, vizyoner bir belediyecilik anlayışını Tekman'nda geliştirmek üzere sizlerle birlikte çalışmak benim acımdan çok önemli bir süreç olacak. Yerel siyasetin kurumsallaşması ve güçlenmesi, ülkede kürdi siyasetin kurumsallaşması, istikrara kavuşması ve güçlenmesiyle doğrudan ilişkilidir. Tekman’da Sivil toplum, sivil toplum örgütleri aracılığıyla siyasi sürece dahil olan ve siyasi süreci tümüyle benimsemiş bilinçli yurttaşların kendi kaderlerini kendilerinin belirlemeleri amacıyla oluşturmuş oldukları bir siyasi proje olarak adayligim anlaşılmalıdır.

“Politik Bilimler açısından siyasetin vazgeçilmez tanımlamalarından birisi de şudur: “siyaset yerel olan ve mümkün olandır.” Siyaset, daha iyi olduğuna inanılan bir konuma toplumu götürme sanatıdır.  Yerel yönetimler bahsi geçen bu iki parametrenin kalbi sayılırılar. Çünkü yerel yönetimlerin yürüttüğü hizmetler. “Beşikten mezara kadar” hayatımızın çeşitli yönlerini kapsarlar. Bir belde içinde yaşayan, bir köyde oturan veya büyük bir metropolde ikamet eden bireyler merkezi idareden önce yerel yönetim kuruluşları ile temas halindedir.

Tekman halkının da benden arzu ettiği gibi BDP‘den Tekman Belediye Başkan adayı olmaya karar verdim. Bütün aday adaylari benden üstündür. Hepsine saygım var. Takdir siz yetkililerindir. Emanet ehline verilmelidir. Umarım‘ki BDP‘den Tekman Belediye Başkan adayı ben olurum. Bunu hakettiğime inanıyor ve kendime güveniyorum. Sizinde bana güvenmenizi istiyorum. Bu bağlamda hatırlatmakda yara ğörüyorum 2007 Miletvekili secimlerinde Avrupadan Erzuruma gelerek Bedri Fıratın adaylıgı sürecinde detaylı olarak köy köy gezerek çalıştım ve makalelerimde devamlı olarak destek verdim. Yine 2011 milletvekili secimlerinde Erzurum adayımız Sebahattin Yılmaz’ın lehineTekmanlılara çağrı başlıklı 26 Mayıs 2011  tarihinde kaleme almış oldugum makalemde destek verdim ve BDP’nin siyasi cizğisini destekleyen yüzlerce makalem mevcuttur. Dolaysıyla sizlerin ’de bana  güvendiğine olan inancım sonsuzdur.

Hepinizi sevgi ile kucaklıyorum.

Özgürsem, sürekli konuştuğumdandır.

Bu yazı toplam 13016 defa okunmuştur
seçimlere ilişkin mesaj
 // Mehmet
Abdullah Öcalan, görüşmede Tekman'daki aday tespitlerine ilişkin de mesaj verdi. "Seçimlerde aday adaylarının belirlenmesi noktasında ve kimi farklı konularda hatalar yapılmış olabilir. Fakat bunlar tartışma konusu yapılmadan seferberlik ruhu ile çalışılmalıdır."...
04 Mart 2014 Salı 12:17
Mamosta Ümîdé heval
 // Şahin Sayan BASTOKAJOR
Li Tatosa piçûk , hatî cîhané
Bi delalî ketî nava jîyané
Jibo dayîka xwe , tû rih û canî
Bûyî delalé me , Ümîdé heval ….
Jibo dayîka xwe , hîné zarokî
Ciwané malé , ji me re bahokî
Carcaran evînî , car lat û kokî
Bûyî jîyana me , Ümîdé heval ….
Li welaté xerîb de penaberî
Bo gelé Kurda şoreş û réberî
Bi zanyarî dijî , doz û bawerî
Bûyî hévîya me , Ümîdé heval ….
Ji gelé xwe re , mérxas û ciwanî
Bi çandî dijî , pénîvs û ramanî
Li hemberî zilmé , bang û zimanî
Bûyî dengdaré me , Ümîdé heval ….
Çavé te , lî rîya welaté te ye
Evîna Tatosé , dilé te de ye
Pir barekî giran ser milé te ye
Bûyî réberé me , Ümîdé heval …...
20 Aralık 2013 Cuma 14:41
Seçim
 // Çuğuri Ailesi
Herbiji Alisait FIRAT seninleyiz....
17 Aralık 2013 Salı 14:22