Bedri Çallı

Kanun çıkmış Y. Ova'nın neyine

Perşembe

Birileri Sorunlara ve olaylara işaret eden yazarlardan, o sorunun çözümünü de bekliyor.  Oysa bana göre yazar işaret ettiği konuyu kamuoyunda tartışmaya açmakla üzerine düşen görevi yapmıştır. Yaptırım gücü ve önemli yetkileri varmış gibi algılamak doğru değildir. İşaret edilen konuları çözmek için sivil toplum örgütleri ve halkın kamu oyu baskısı kurması gerekir.

Toprak Kuruma ve Arazi Kullanım Kanunu Yüksekova Ova"sı açısından, Tıpkı Orda bir köy var, uzakta O köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de, tozmasak da O köy bizim köyümüzdür. Şiirinde söz edildiği gibi.

Tema Vakfı, Ziraat Odası, TMMOB ve daha bir çok sivil toplum örgütlerinin katkıları ile  03/07/2005 tarihinde kabul edilen 5403 Sayılı Toprak Kuruma ve Arazi Kullanım Kanununu çerçevesinde oluşturulan İl Toprak Kuruma Kurulları ve Kanunun 3. kısmında belirtilen Büyük Ovaların belirlenmesi ve Korunması hakkında çıkan kanun Yüksekova için uygulanmayacaksa Kanun çıkmış Yüksekova"nın neyine demem acaba abese iştigal midir?

Hakkari Valiliği tarafından oluşturulan ve benimde Tema Vakfı"nı temsilen üyesi olduğum İl Toprak Kuruma Kurulunun, Valinin başkanlığında her ay  toplanması gerekirken neden toplanmadığı ve Toprağın korunması ile alakalı neden hiç bilgi alışverişi yapılmadığını ve gündem oluşturduğum halde toplanmadığını gerek yazılarımda ve gerekse farklı platformlarda dile getirmeme rağmen olumlu hiçbir gelişme yaşanmadığı beni üzmüştür.

Gündem maddesi olmasını arzuladığım ve Hakkari Valiliğine yazı ile bildirdiğim konulardan biri Yüksekova Ova"sının Büyük Ova Statüsüne kazandırılması ile ilgili teklifimdi. Üzülerek belirteyim ki bu konu ile ilgili hiçbir gelişme olmamıştır.

Büyük Ova statüsünün ne anlama geldiğini ve  Yüksekova"ya ne vereceği konusunda kısaca söz etmek istiyorum.

Çocukluğunu Yüksekova"da geçiren, Yüksekova"nın nehil"inde manda yıkayan ve serinleten, çocuk yaşta Yüksekova ovasında At"ların sırtında cirit atan, Nehil"de Toprak damlı evler için sazlıklardan kamış ve ağaç keserek iki tekerlekli manda arabaları ile köye taşıyan ve manda"ların önünde bağlanan çift öküz"lerin boyunlarına nirevan olarak binen bir insan olarak Yüksekova Ova"sının bu bölge için bir tahıl ambarı olduğunu biliyoruz. 

Yüksekova"lı hemşerilerimin Yüksekova sazlığı ve Kuş cenneti ile ilgili oluşturdukları gündemi haklı, yararlı ve yetersiz bulan bir insan olarak, aynı hemşerilerimin bu gündemi daha da ciddi boyutlara taşımalarını ve bu mücadelelerine ek olarak Ova"ya Büyük Ova Statüsü kazandırma çabalarını da eklemelidir.

Ova"nın Büyük Ova statüsü kazanması halinde ilçenin ovaya (güney"e) doğru kayması duracak ve Hakkari – Şemdinli Karayolunun kuzeyine kayacaktır. Bu gün Akçalı (Kertenis) Köyü"nden – Altınoluk (Elver) köyüne uzanan karayolunun kuzeyi tüm Yüksekova halkının bildiği gibi tamamen kurak Tarım"a elverişli olmayan araziden ibarettir. İlçenin Tarıma elverişli bölgemizin Çukurova"sı olarak bilinen Yüksekova Ovasına kayması yerine biraz önce sözünü ettiğim bölgeye kayması mutlaka sağlanmalıdır.

İlçenin Esendere yolunun batısına düşen Bulgurlu köyünün çok ilerisine kayması da mümkündür. Sözünü ettiğim bölgenin yapılaşma için ova"dan çok daha sağlıklı sonuçlar doğuracağına eminim.

Yüksekova Ova"sının Büyük Ova statüsü alması halinde Bakanlar Kurulu Kararı olmadan hiçbir yapılaşmanın olamayacağı sağlanmış olacaktır. Yüksekova Belediyesi eğer halkının genel çıkarını düşünecek olursa bu mücadelenin en büyük ayaklarından biri olacaktır.

Büyük Ova ile ilgili çıkan 3.7.2005 tarih ve 5403 sayılı kanunun ilgili maddesi aynen aşağıdaki gibidir. 

Tarımsal potansiyeli yüksek büyük ovaların belirlenmesi ve korunması

MADDE 14. — Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovalar; kurul veya kurulların görüşü alınarak, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile büyük ova koruma alanı olarak belirlenir.

Büyük ovalardaki koruma ve geliştirme amaçlı tarımsal altyapı projeleri ve arazi kullanım plânları, kurul veya kurulların görüşleri dikkate alınarak, Bakanlık ve valilikler tarafından öncelikle hazırlanır veya hazırlattırılır.

Büyük ovalarda bulunan tarım arazileri hiçbir surette amacı dışında kullanılamaz. Ancak alternatif alan bulunmaması, kurul veya kurullarca uygun görüş bildirilmesi şartıyla;

            a) Tarımsal amaçlı yapılar,

            b) Bakanlık ve talebin ilgili olduğu Bakanlıkça ortaklaşa  kamu yararı kararı alınmış faaliyetler İçin tarım dışı kullanımlara Bakanlıkça izin verilebilir.

            Büyük ova koruma alanlarının belirlenmesi ve korunmasına ilişkin usûl ve esaslar tüzükle düzenlenir.

Yüksekova sevdalıları, Ziraat odaları başta olmak üzere Sivil toplum örgütleri ve tüm kamuoyu"nun ova"nın eski ve doğal haliyle gerek tarım ve hayvancılığın korunması ve geliştirilmesi ve gerekse Nehil sazlığı, kuş cenneti, doğal ve Ekolojik dengenin korunması için duyarlı olması gerekir.

Bu yazı toplam 102554 defa okunmuştur
gözümüzü açık tutalım
 // yüksekovalı
saygı değer yazarımız yüksekova nufusu yüzbini aşmış durumda ve sadece küçük bir ovamız var bunuda kuş ceneti hayvan ceneti haline getirmek için elinizden geleni yapiyorsunuz iiii madem burdaki insanların kıymeti bir kuş kdar yoksa yapın gitsin dünya milleti için yüksekova halkı feda olsun diyorsunuz ya yıllardır yüksekova halkının çektikleri hangi dünya ülkesinin yada türkiye toplumunun gündemine gelmiş söyleyin bana başka yapacak iş bulamadınızmı yazık size...
26 Temmuz 2014 Cumartesi 12:59
doğan
 // rıfat çelik
doğan neden seçime girmedi...
03 Şubat 2009 Salı 13:34
sazlık
 // barış
ziraat odası başkanı ADNAN ONAY sazlığı korumaya almış zaten yaptırdığı direnajlarla o güzelim ovayı kurutu kuş ceneti olan yeri çöle çevirdi sağolsun...
27 Aralık 2007 Perşembe 10:33