Ümit Yazıcıoğlu

Başbakan'ın Ermenilerle ilgili açıklaması

25 Nisan 2014 Cuma 18:34

Hepimizin bildiği gibi ve tarihte olduğu gibi günümüzde de, Ermeni toplumu üzerinden siyasi ve ekonomik çıkar sağlamaya çalışan ülkeler bulunmaktadır.Ülkemiziçerisinde bir problem varsa, ülkemizin dışındakiler bu problemi kendi doğrultularında kullanmak isterler; bu emperyalist ülkelerin uyguladığı genel kuraldır.Bizler acısından önemli olan ise şudur, eğer ortada bir sorun varsa biz bu sorunu sorun olmaktan nasıl çıkartırız, sorusuna cevap bulmamız gerekir. Sorunu kullanan, Avrupa veya ABD bu konuyu kullanıyor diye Avrupa’ya veya ABD’ye bağırmak yerine ‘o sorunu sorun olmaktan nasıl çıkarırız’ diye düşünmemiz gerekiyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ında bu bağlamda 24.Nisn 2014’deki ’’Kadim ve eşsiz bir coğrafyanın benzer gelenek ve göreneklere sahip halklarının, geçmişlerini olgunlukla konuşabileceklerine, kayıplarını kendilerine yakışır yöntemlerle ve birlikte anacaklarına dair umut ve inançla, 20. yüzyılın başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz’’, mesajı kim ne derse desin, Türk devletinin dili ve tutumu açısından bir milat oluşturuyor.

Bu çerçevede Hükümet bir devlet politikası değişikliğiyle bundan sonra daha aktif bir siyaset izleme kararı alırken, üçüncü ülkelerin soruna müdahalesi durumunu bertaraf etmiş, en azından emperyalist ülkelerin bundan böyle sorunu kendi çıkarları açısından kullanmalarınızorlaştırmıştır.

Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarının hangi din ve etnik kökenden olursa olsun, Türk, Kürt, Arap, Ermeni ve diğer milyonlarca Osmanlı vatandaşı için acılarla dolu zor bir dönem olduğunun yadsınamaz olduğu Başbakan tarafından kabul edilmiştir. Dolayısıyla emperyalistler tarafından siyasi nedenlerden dolayı kullanılmak istenen kozlar, emperyalistlerin elinden alınmış, halklarımızın kardeşliği tekrar perçinlenmiştir.

Artık yeni bir döneme girdikTürkiye Cumhuriyeti'nin resmi görüşü haline getirilmiş olan İttihatçı tez ilk kez 24. Nisan 2014 tarihinde bizzat Başbakan tarafından reddi miras edilmiştir,çünkü adil insani ve vicdani duruş, din ve etnik köken gözetmeden birinci dünya savaşı sırasında yaşanmış tüm acıları anlamayı gerekli kılıyordu

Bu arada belirtmekde yarar var, İttihat ve Terakki özünde soykırımcı bir hareketti. İttihat ve Terakki 1914-1915 yıllarında soykırımını organize ederken Alman imparatorluğundan destek alıyordu. O dönem Alman subayların soykırımın planlanması ve yürütülmesinde birebir yer aldıkları malum. Alman devletinin o günün koşullarında Osmanlı İmparatorluğu’nun stratejik iş birlikçisi olduğunu unutmamamız gerekir. 1914’de Ermenilerin yaşadığı soykırımından Almaya’nın bilgisinin olmaması imkansızdır.

Tabiatıyla İttihat ve Teraki. Türk olmayan Anadolu halklarını once Müslüman olmaya sonra da Türkleştirmeye çalışıyordu, ‘ateş düştüğü yeri yakıyordu. Dolayısıyla Başbakan Erdoğan’ın da 24 Nisan 2014’de belirttiği gibi Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı herkes gibi Ermenilerin de o dönemde yaşadıkları acıların hatıralarını anmalarını anlamak ve paylaşmak bir insanlık vazifesidir. Türkiye'de 1915 olaylarına ilişkin farklı görüş ve düşüncelerin serbestçe ifade edilmesi; çoğulcu bir bakış açısının, demokrasi kültürünün ve çağdaşlığın gereğidir.

Savaş sırasında Osmanlı İmparatorluğu bünyesindeki tüm etnik ve dini unsurları acı çekmiştir. Herkes acıları paylaşma erdemini göstermeli. Umarım Başbakanın uzattığı el havada kalmaz. Ben şahsım adına Başbakan Erdoğan’ın 1915’te Ermeniler’in çektiği acıları tarihi bir şekilde onaylamasını memnuniyetle karşılıyorum. Ermenistan’da kendi geleceğini ve tüm Ermenilerin geleceğini düşünüyorsa, Türkiye’nin demokratikleşmesine katkıda bulunmalıdır.

Tarihi siyah beyaz değildir. Türkiye ise aslında tarihe ilişkin gerçeği bilmiyor. Ne biliyorsa şu an onu söylüyor. Dolayısıyla şu an Türkiye’nin karşılıklı bilgi değişimine ihtiyacı var. Türkiye buna hazır olduğunu da söylüyor. Bence Başbakan’ın açıklamalarını Ermeni dünyasının kesinlikle bir yana itmemesi lazım.

Bu yazı toplam 4892 defa okunmuştur
tarih kürtler için tekerrür etmesin
 // karumyan
Kim nederse desin ogün ermenilere oynayan oyun bugün kürtlere oynanıyor...
26 Nisan 2014 Cumartesi 01:11