Ümit Yazıcıoğlu

Barzani'ye savaş açmak

25 Şubat 2008 Pazartesi

Kürt sorununun siyasi ve ekonomik bir konseptle kardeşçe çözülmesi gerekir.

PKK'lileri fiziken imha etmekle bu sorun çözülmez. Zira Kürt meselesinin çözümünde barışçı yöntemleri kullanmak ve PKK'yi bu yolla dağdan indirmek gerekir.

Ayrıca Irak Kürtleri ile barış içinde birarada refaha giden yolları araştırmak ve Başkan Barzani'ye savaş açmak yerine ona el uzatmak çok mu zor, sayın Başbakan?

Bakın zatı alinizinde bildiği gibi askerler bu kara harekatının amacını aslen beş ana kategoride belirtiyorlar. Onların bu belirlemelerine göre "bu harekâtla PKK'nin bitirilmesi tabii ki söz konusu olamaz. Ama taktik sonuçları olabilir. Bu harekât PKK'nin Türkiye sınırı yakınındaki güvenli üs bölgelerini uzun süre kullanılamayacak biçimde tahrip edecektir. PKK'nin ilkbaharda Türkiye'ye sızıp eylem yapmasını engelleyecektir. 'Türk askeri Kuzey Irak'a karadan giremez, o topraklarda eylem yapamaz imajı' ortadan kalkacaktır. PKK'nin ve Kürt yönetiminin bu konudaki güvencesi de büyük ölçüde sarsılacaktır. Böylece Barzani üzerinde bir baskı oluşturularak Türkiye'ye ve PKK'ye ilişkin yaklaşımların ve politikaların değiştirilmesi söz konusu olabilecektir," düşüncesi hakim.

Başbakan Erdoğan ise başka bir görüş belirtiyor. Ona göre başlatılan kara harekatının sadece PKK'ye ve PKK kamplarına yönelik olduğunu ve “asla Iraklı kardeşlerimizin, dostlarımızın ve oradaki sivil vatandaşların Silahlı Kuvvetlerimizin hedefinde yeri yoktur” cümlesini var. Bu iki görüş arasında bence büyük bir çelişki var.

Dolayısıyla objektif bir analiz yaptığımızda,

Bu kara harekatının aslında PKK'den çok Başkan Barzani'ye gözdağı vermek, onu etkilemek amacıyla yapıldığı ortaya çıkıyor. Çünkü zamanlama açısından irdeleyeçek olursak Kosova"nın bağımsızlığının ilanından hemen sonra bu herakat yapılmıştır. Buda Başkan Barzani yönetiminin bağımsızlık ilan edebileceği kuşkusuna aylardır kapılanların. Bu gelişmeyi öneleye bilmek için, bazıları yapılan bu operasyonla Irak Kürtlerinin Türkiye'ye biat etmesini sağlanmaya çalışılıyorlar. Asıl yanlış zaten buradan kaynaklanıyor. Irak Kürtlerinin bağımsızlaşmasını bundan böyle önlemek zaten mümkün değil.

Ayrıca "Türbanla ilgili anayasa düzenlemesinin, Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ta kara harekâtına başlarken ve milletin dikkati orada toplanmışken, Sayın Abdullah Gül tarafından imzalanması zamanlama açısından çok yanlıştır, diye düşünüyorum. Bu imzalama ister istemez bazı kesimler tarafından fırsatçılık olarak değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeyi yapanların haklılık yanı vardır. Bunuda burada belirtmek doğrudur diye düşünüyorum.

Şimdi ben buradan soruyorum, siz Sayın Talabani"yi davet etseniz bile, böyle bir ortamda Sayın Talabani Türkiye"ye gelebilir mi? Ayrıca dökülen bu kanlardan sonra siz Kürtlere bizim akrabamızsınız diyebilir misiniz? Sayın Gül Türkiye bir iç savaşa doğru gidiyor. Orduyu mezopotamyanın batakhanelerine gönderenler, Kürt kartını bundan sonra kullanarak, Türkiye"nin Avrupa Birliğine  girmesini engelleyeceklerdir. Avrupa"da bu sesler zaten şimdiden yükselmeye başladı bile. Bakmayın onların ilk suskunluklarına veya taktiksel açıklamalarına.

Binaenaleyh Murat Çelikkan´ında, bianet'e belirlediği gibi "hiçbirimiz bu harekâtın kapsamını ve süresini bilmesek de PKK'nin daha fazla sıkıştırılmasının hem bir ateşkes hem bir silah bırakma olasılığını giderek zayıflattığı söylenebilir. Ümidim o ki bu askeri operasyonun derinleşmesi Türkiye'de çatışma ortamını da derinleştirmez ve şiddetin kırlardan şehirlere yayılmasına neden olmaz. Böyle bir durumda barıştan bahsetmek çok güçleşeceği gibi Türkiye'de barış yanlısı kesimlerin gücünü zayıflatacak, dolayısıyla bu harekâtın Türkiye'de barış umudunu zayıflatacağını söylemek yanlış olmaz. Bu harekâtın bir yönünün de Irak Kürtlerine gözdağı vermek olduğunu kabul etmek lazım. Ancak hava harekâtları gibi bu da ABD'yle uzlaşma olmaksızın Türkiyenin kendi kendine girişeceği bir harekât değil. Dolayısıyla hem ABD-Türkiye arasında, hem de aralarında uzlaşmazlık olduğunu düşünmediğimiz hükümet ve Genelkurmay Başkanlığı arasında -ne tür bir stratejik pazarlık olduğunu bilemiyoruz ama- asgari bir uzlaşma olduğu ortada."

Bu yazı toplam 17049 defa okunmuştur
savaş
 // mazlum herinki
niye barzaniye savaşa acmak barzani düşman delki ona halksıslık ediyorlar insanları öldürmek içinmi üyle yapiyorsunuz...
06 Haziran 2009 Cumartesi 15:58
Medyadaki kalemşorlar
 // Arzu Turan
Hocam, "Her ne kadar bu geri çekilmenin “daha önce planlanmış hedeflere ulaşıldığı” için önceden öngörülen bir çekilme olduğu yönünde, zevahiri kurtarmaya yönelik demeçler verilse de bunun inandırıcı hiçbir yanı yoktur. Medyadaki kalemşorlar dahil sokaktaki insana kadar herkes bu ani ve beklenmedik çekilişin şaşkınlığı içindedirler!...
03 Mart 2008 Pazartesi 17:29
ABD’nin "PKK’yı bize dövdürme" kararı
 // OE
Bakınız, kimse "görev bitti, geri döndük" fiyakası yapmasın. "Görevin buraya kadar çok iyi yapıldığını" söylesinler, kabul edelim. Ama bu operasyonun gerçekte ABD’nin "PKK’yı bize dövdürme" kararı sonucu ve oradan alınan (anlık istihbarat dahil) destekle yapıldığını bilmeyen yok. Şimdi bir anda kesilmesinin de ABD’nin "Bu kadar yeter" demesine bağlı olduğunu inkár etmeyelim.
Etmemek yetmiyor. Böyle ulusal çaptaki sorunlarımızı çözmek için başkasına bağımlı olmaktan kurtulmanın yolunu arayalım. Hem de buna bir dakika gecikmeden başlayalım. Büyük ulus öyle oluruz....
01 Mart 2008 Cumartesi 15:27