Kalfalık-Ustalık belgelerine af

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası (YESO), kalfalık ve ustalık sınavlarına ilişkin açıklama yaptı.

YÜKSEKOVA HABER

YÜKSEKOVA - Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan (YESO) yapılan açıklama şu şekilde:

“16.09.2015 tarihinden itibaren 6 ay geçerli olan, aşağıdaki şartları taşıyanlar için af müracaat hakkı verilmiştir.

Mesleğin kanun kapsamına alındığı tarih itibarı ile;

Madde 5- Değişik: AĞUSTOS 2011/2647 TD) Mesleğin, kanun kapsamına alındığı tarihte 18 yaşını doldurmuş olan, mesleği ile ilgili bir işte çalıştığını Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili biriminden aldığı belgeler ile belgelendiren ve Ek-2 form ile müracaat edenlerden Bakanlıkça belirlenip duyurulan tarihler arasında ilgili merkez müdürlüğüne başvuranlar doğrudan kalfalık sınavlarına alınırlar.

Yirmi iki Yaşını dolduranlara Ustalık Belgesinin Verilmesi

Madde 7- Mesleğinin, kanun kapsamına alındığı tarihte, mesleği ile ilgili bir işte çalışanlardan kalfalık belgesine sahip olduğunu 22 yaşını dolduranlardan; Bakanlıkça duyurulacak tarihler arasında merkez müdürlüğüne uygun olarak başvuranlar ustalık sınavına alınırlar.

Yukarıdaki şartları taşıyıp ustalık sınavına başvuracak olanların mesleğinin kanun kapsamına alındığı tarihte çalışıyor olduğunu Ek-2’deki form ile belgelendirmeleri gerekir. Bunlardan ayrıca kalfalık veya yetki belgesinin aslı veya yerine verilen belge istenir.

Başvuru Merkezi: TOBB Mesleki eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Yüksekova Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü"