Doğuş Üniversitesi, imzacı akademisyenin sözleşmesini feshetti

Doğuş Üniversitesi, “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzalayan Yrd. Doç. Dr. Aslı Vatansever’in sözleşmesini feshetti.

“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza atan bir akademisyen daha işinden atıldı. Doğuş Üniversitesi, bildirinin imzacısı Yrd. Doç. Dr. Aslı Vatansever’in sözleşmesini feshetti.

Barış İçin Akademisyenler’in barış bildirisi 1128 imza ile 11 Ocak’ta açıklanmıştı. Doğuş Üniversitesi de bildiriyi imzalayan iki öğretim üyesi hakkında soruşturma açmıştı.

Üniversite; Prof. Dr. Serdar M. Değirmencioğlu’nu bölüm başkanlığı görevinden “tedbiren” geçici olarak uzaklaştırırken, Yrd. Doç. Dr. Aslı Vatansever hakkındaki kararı ise 29 Nisan’da kendisine tebliğ etti.