115 Kişilik Madenci Kadrosuna 4 Bin Başvuru

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu 115 kişilik kadro açtı, 4 bin kişi başvurdu.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu maden işçiliği için 115 kadro açtı, 4 bin kişi başvurdu.

Soma’da yüzlerce işçinin ölmesine rağmen, işsizlik nedeniyle başvurularda geçen yıla oranla yüzde 30 artış var.

İşçi adayları uygulamalı testlere tabi tutuldu. 4 metrelik maden direği taşıyan adaylar, kazma, kürek ve baltaları nasıl kullandıklarını uygulamalı olarak gösterdi. 115 kişi, yapılacak değerlendirmelerin ardından Haziran ayında işbaşı yapacak.

Türkiye’de toplam maden işçisi sayısının 120 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu işçilerin 49 bini, yani yüzde 40’ını kömür ve linyit madeni işçileri oluşturuyor. 

Gerçek
 // Necmi
Haberi siz yapıyorsunuz,görüldüğü gibi bu işe talep ne boyutta!!Buradan çıkarılması gereken dersler var mesala bu iş dünyada yapıldığı gibi bu ülkedede devam edecek,çalışma koşulları çok ağır olsada iş güvenceleri (maddi)bakımından çok iyi bazı yerlerde güvenlik zaafiyetleri olsada büyük bölümünde iyi durumda.Size tavsiyem SOMADA yaşanan kazıyı başka boyutlara çekerek UCUZ siyaset yapmaktan vaz geçin bu işin sorumluları her türlü cezalandırılmalı ama bu HÜLÜMETİ bu olayla yıpratma politikalarından VAZ GEÇIN....
19 Mayıs 2014 Pazartesi 11:21